Velg en side

SMITTEAVFALL

For å tydelig skille ut smittefarlig avfall benyttes gul farge på oppsamligsutstyret.
 
Definisjonen på smittefarlig avfall er avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.
 
Eksempel på smittefarlig avfall:
  • Kanyler
  • Blodprøveutstyr
  • Sekret
  • Bandasje/bleier benyttet til pasienter med alvorlige infeksjoner
Hvorfor håndtere og sortere medisinsk avfall spesielt:
  • Unngå fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.
  • Unngå at multiresistente bakterier går tilbake til naturen og blir en trussel for liv og folkehelse.
  • Ivareta lovens krav til håndtering av smittefarlig avfall.